توسعه روابط دو جانبه با کشورها در حوزه گردشگری سلامت

کنگره سلامت کشور های اسلامی تیر ۱۱, ۱۳۹۸

مجید زنگوئی دبیر کل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی و دبیر اجرایی چهارمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی ضمن تشریح فرآیندهای اجرایی کنگره از اهتمام مرکز جهت توسعه مناسبات گردشگری سلامت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها و پیگیری برگزاری نشست های اختصاصی پیرامون این موضوع خبر داد.وی ضمن اعلام برگزاری نشست اقتصادی فعالان گردشگری و گردشگری سلامت ایران و آذربایجان در حاشیه چهارمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی از نهادها و تشکلهای مرتبط کلیه کشورهای اسلامی جهت برگزاری نشست های دوجانبه با هدف توسعه ارتباطات بخشهای خصوصی دعوت نمود.وی همکاری های صورت پذیرفته با کشورهای غیر اسلامی را نیز در این حوزه مثبت ارزیابی نموده و به همکاری های برنامه ریزی شده با کشورهای هندوستان و صربستان در این خصوص اشاره نمود.