تهران پایتخت سلامت کشورهای اسلامی

کنگره سلامت کشور های اسلامی تیر ۱۱, ۱۳۹۸

دکتر مهدی کریمی رئیس شورای سیاستگذاری مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری سلامت را بی نظیر ارزیابی نموده و اظهار امیدواری نمود با همراهی وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چهارمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی به فرصتی برای معرفی موثر این توانمندیها در عرصه های بین المللی مبدل گردد.وی توانمندی سایر کشورهای اسلامی منجمله ترکیه را در زمینه برند سازی خدمات سلامت الگویی مطلوب برای سایر کشورهای اسلامی ارزیابی نموده و از کلیه سازمانهای مرتبط با حوزه های گردشگری و سلامت ایران به منظورمشارکت موثر در این کنگره بین المللی دعوت نمود.ایشان عنوان شعار تهران پایتخت سلامت کشورهای اسلامی را با توجه به هزینه های اندک خدمات درمانی و کیفیت خدمات تخصصی ارائه شده شایسته جمهوری اسلامی ایران دانسته و تحقق این موضوع را منوط به همکاری نهادهای دولتی و مشارکت موثر بخشهای خصوصی دانست. وی به ویژه از شهرداری تهران با توجه به اهمیت ویژه جذب گردشگران خارجی جهت نقش آفرینی موثر با هدف معرفی ظرفیتهای موجود در عرصه های بین المللی دعوت به همکاری نمود